Vrácení a reklamace

 
 
 
VRÁCENÍ /VÝMĚNA ZBOŽÍ - Nesedla vám velikost nebo vám něco nevyhovuje?
 
 

Pokud Vám nesedla velikost nebo Vám něco nevyhovuje, zboží nám můžete bez udání důvodu zaslat zpět

Zboží můžete vrátit do 14 kalendářních dnů bez udání důvodu a my Vám nejpozději do 14 dnů vrátíme peníze.

Pokud vám pouze nesedla velikost, zboží vám vyměníme za jinou velikost . Vše bude vybavené nejpozději do 14 dnů .

Pokud bylo již zboží nošeno a používáno, nelze jej z hygienických důvodů vrátit.

Pomocí tohoto  formuláře, nám písemně uveďte:

- vaše jméno a číslo objednávky

- zda máte zájem o vrácení nebo výměnu zboží

- kód vráceného / vyměňovaného zboží

- v případě výměny zboží i novou velikost požadovaného zboží na výměnu

- číslo účtu pro vrácení prostředků

 

 Zboží, které chcete vrátit do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu, zasílejte na níže uvedenou adresu, spolu s přiloženým dokladem o koupi a tímto vyplněným formulářem.

 

 Adresa pro zaslání  (zasílat pouze na tuto adresu!)
 
Garderobierka - Romana Vévodová
Národní obrany 37
Praha 6 - 160 00
 
 
 
 
REKLAMACE - V PŘÍPADĚ ZÁVADY NEBO POŠKOZENÍ
 
Reklamované zboží nám zašlete spolu s přiloženým dokladem o koupi a tímto vyplněným formulářem
Vaše reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace
 
 
 Adresa pro zaslání  (zasílat pouze na tuto adresu!)
 
Garderobierka - Romana Vévodová
Národní obrany 37
Praha 6 - 160 00

 

Reklamační řád

O reklamaci nás, prosím, nejprve informujte na emailu eshop@garderobierka.cz. Zboží následně zašlete prosím na výše uvedenou adresu . Nepřijímáme zásilky poslané na dobírku.

Zakoupení věci jste povinni prokázat předložením kopie kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem. Nemůžete jako spotřebitel uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nevhodným zacházením se zbožím, nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v dvaceti čtyř měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Jakmile je reklamace je vyřízena, spotřebitele prodávající vyrozumí. Reklamace vyřizujeme v zákonné lhůtě, nejpozději do třiceti dnů od uplatnění.

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy: Do 14 dnů máte právo jako spotřebitel odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. O odstoupení nás, prosím, nejprve informujte na emailu eshop@garderobierka.cz. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky, u pravidelné opakované dodávky se počítá převzetí první dodávky zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Romana Vévodová, se sídlem Lindleyova 11, Praha 6, 160 00, identifikační číslo: 65420004, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Garderobierka - Romana Vévodová, Národní obrany 37, Praha 6, 160 00, nebo e-mailem na eshop@garderobierka.cz). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 
Důsledky odstoupení od smlouvy: Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
 
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Toto 14denní odstoupení platí jen pro fyzické osoby, které nejednají v souvislosti s vlastním podnikáním.